برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی

دانلود برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی

فایل قابل ویرایش برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی , ورد برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی


برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی

برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی

برنامه-سالانه-و-فرم-های-بازدید-همه-مقاطع-و-قسمت-ها-توسط-راهبران-اموزشیبرنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی
فرمت فایل wordورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات 70صفحه
سرفصل و عناوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی راهبر آموزشی و پرورشی شامل
1-برنامه های پژوهشی بصورت جدول و همراه توضیحات و برنامه کاری مهر تا خرداد
2- برنامه های آموزشی بصورت جدول و تقسیم بندی ماهانه و سالانه
3-برنامه های پرورشی بصورت جدول با توضیحات همراه با تقویم و پیش بینی برنامه ها
4-برنامه های عمرانی شامل برنامه ریرزی های تجهیزاتی و تعمیراتی
5- برنامه های ورزشی بصورت جدول و همراه توضیحات و برنامه کاری مهر تا خرداد
که هر کدام بصورت گسترده تقسم می گردند و برنامه سالانه و تقویم اجرایی روی هم 30صفحه
مچنین فرم بازدید راهبر اموزشی که بسیار گسترده و تخصصی طراحی گردیده شامل موارد ذیل
1فرم بازدید آموزش ابتدایی بصورت کامل و درقالب جدول ورد
2-فرم بازدید تربیت بدنی بصورت کامل و درقالب جدول ورد
3-فرم بازدید انجمن اولیا و مربیان بصورت کامل و درقالب جدول ورد
4- فرم بازدید فناوری اطلاعات بصورت کامل و درقالب جدول ورد
5-فرم بازدید فنی حرفه ای و کاردانش بصورت کامل و درقالب جدول ورد
6-فرم بازدید آموزش از راه دور بصورت کامل و درقالب جدول ورد
7-فرم بازدید سنجش و ارزشیابی تحصیلی بصورت کامل و درقالب جدول ورد
8-فرم بازدید سلامت و تندرستی بصورت کامل و درقالب جدول ورد
5-فرم بازدید امور اداری بصورت کامل و درقالب جدول ورد
6-فرم بازدید آموزش نیروی انسانی و بررسی بصورت کامل و درقالب جدول ورد
7-فرم بازدید تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی
8-فرم بازدید آموزش متوسطه بصورت کامل و درقالب جدول ورد9
-فرم بازدید امورمالی و بودجه بصورت کامل و درقالب جدول ورد
10-فرم بازدید امور تربیتی و مشاوره بصورت کامل و درقالب جدول ورد
11-فرم بازدید بسیج دانش آموزی بصورت کامل و درقالب جدول ورد
12-فرم بازدید قرآن ، نماز عترت بصورت کامل و درقالب جدول ورد

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی , سایت برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی , خرید برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی , دانلود رایگان برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی , فایل برنامه سالانه و فرم های بازدید همه مقاطع و قسمت ها توسط راهبران اموزشی

Author: mp3-sound.ir