برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه)

دانلود برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه)

فایل قابل ویرایش برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه) , ورد برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه)


برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه)

برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه)

برنامه-سالانه-تعالی-مدیریت-سال-تحصیلی-98-99با-محوریت-زمینه-سازی-برای-رونق-تولید-دوره-اول-متوسطه-فایل ورد قابل ویرایش ویژه متوسطه اول . ستون مربوط به میزان اعتیار و محل تامین اعتبار توسط مدیر تکمیل شود.
مقدمه و اهداف تربیتی
ماموریت مدرسه
بیانیه چشم انداز برای سال 1399
تبيين وضع موجود
وضعیت فیزیکی و جغرافیایی:
جمعیت دانش آموزی:
وضعیت فرهنگی:
نیروی انسانی:
اطلاعات شناسنامه ای دبیرستان…………
وضعیت تجهیزات اداری
تجهیزات فناوری و آموزشی
وضعیت مدرک تحصیلی اولیاء
وضعیت شغلی اولیاء
وضعیت تحصیلی دانش آموزان
وضعیت تحصیلی و سوابق کاری دبیران
تهدیدها و فرصتهای مدرسه
تعيين وضع مورد انتظار متناسب با تحليل وضع موجود
تعيين اقدامات براساس تعيين وضع موجود، تعيين مسئول اجراي اقدامات
جدول برنامه تعالی سال جاری در محورهای دهگانه

تعيين وضع مورد انتظار متناسب با تحليل وضع موجود

باتحلیل وضع موجود در برخی زمینه ها احتمال دستیابی کامل به اهداف میسر نیست، لذا وضع مورد انتظار پایین تر از صد درصد پیش بینی می گردد. به عنوان مثال ضعف درسی دانش آموزان در دروس …..و …… امکان موفقیت آنان را در برخی مسابقات علمی و جشنواره ها کاهش می¬دهد. همچنین بیسوادی اولیاء و کم توانی اقتصادی آنان زمینه های همکاری و تعامل آنان را در این رابطه کم رنگ می کند.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه)

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه) , سایت برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه) , خرید برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه) , دانلود رایگان برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه) , فایل برنامه سالانه تعالی مدیریت سال تحصیلی 98-99با محوریت زمینه سازی برای رونق تولید(دوره اول متوسطه)

Author: mp3-sound.ir