بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس

دانلود بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس

فایل قابل ویرایش بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس , ورد بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس


بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس

بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس

بررسی-افزایش-غلظت-نمک-بر-حد-مایع-و-پارامتر-a^0خاک-رسخواص فيزيکي خاک رس (خواص اتربرگ )به کاني های تشکيل دهنده آن بستگي داشته و با تغيير مقدار نمک موجود در خاک مقدار آن تغيير مي کند. در اين مقاله 4سری کاني مورد آزمايش قرار گرفته و تغييرات حد مايع آنها در اثر افزايش غلظت نمک مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت فرمول تجربي برای محاسبه کاهش حد مايع خاک رس با افزايش غلظت نمک ارائه شده است. با استفاده از اين فرمول مي توان تاثير افزايش غلظت نمک را بر برخي پارامترهای مهندسي خاک مانند ضريب تحکيم مطالعه کرد.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس , سایت بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس , خرید بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس , دانلود رایگان بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس , فایل بررسی افزایش غلظت نمک بر حد مایع و پارامتر A^0خاک رس

Author: mp3-sound.ir