دسته: بازاریابی

پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) , ورد دانلود…

پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش

دانلود پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش فایل قابل ویرایش دانلود…

پاورپوینت مديريت نام تجاری

دانلود پاورپوینت مديريت نام تجاری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مديريت نام تجاری , ورد دانلود پاورپوینت مديريت نام تجاری…

پاورپوینت بررسی مشتری مداری

دانلود پاورپوینت بررسی مشتری مداری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مشتری مداری , ورد دانلود پاورپوینت بررسی مشتری مداری…

پاورپوینت مشتری مداری و بررسی الگوی جلب رضايت مشتريان

دانلود پاورپوینت مشتری مداری و بررسی الگوی جلب رضايت مشتريان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مشتری مداری و بررسی الگوی…

پاورپوینت بررسی استراتژی برند

دانلود پاورپوینت بررسی استراتژی برند فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی استراتژی برند , ورد دانلود پاورپوینت بررسی استراتژی برند…

پاورپوینت بررسی رفتار خريد مصرف کننده آنلاين و عوامل مؤثر بر آن

دانلود پاورپوینت بررسی رفتار خريد مصرف کننده آنلاين و عوامل مؤثر بر آن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی رفتار…

پاورپوینت بازاريابی و مشتری مداری

دانلود پاورپوینت بازاريابی و مشتری مداری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بازاريابی و مشتری مداری , ورد دانلود پاورپوینت بازاريابی…

پاورپوینت آشنایی با ایده ها و پدیده های نوین در بازاریابی

دانلود پاورپوینت آشنایی با ایده ها و پدیده های نوین در بازاریابی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آشنایی با ایده…

پاورپوینت سیاست ها و استراتژی های تولید در بازاریابی بین الملل

دانلود پاورپوینت سیاست ها و استراتژی های تولید در بازاریابی بین الملل فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سیاست ها و…

پاورپوینت بررسی تاثیر رنگ ها در بازاریابی

دانلود پاورپوینت بررسی تاثیر رنگ ها در بازاریابی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی تاثیر رنگ ها در بازاریابی ,…

پاورپوینت استراتژی های رقابتی مايكل پورتر

دانلود پاورپوینت استراتژی های رقابتی مايكل پورتر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت استراتژی های رقابتی مايكل پورتر , ورد دانلود…

پاورپوینت استراتژی های ورود به بازار بین الملل

دانلود پاورپوینت استراتژی های ورود به بازار بین الملل فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت استراتژی های ورود به بازار بین…

پاورپوینت توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده

دانلود پاورپوینت توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت توسعه محصولات جدید و تحلیل…

پاورپوینت پيامدهای اخلاقی مديريت برند

دانلود پاورپوینت پيامدهای اخلاقی مديريت برند فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پيامدهای اخلاقی مديريت برند , ورد دانلود پاورپوینت پيامدهای…

پاورپوینت تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده (فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دانلود پاورپوینت تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده (فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده) فایل…

پاورپوینت غلبه بر بازارها با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا (فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دانلود پاورپوینت غلبه بر بازارها با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک بازارگرا (فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)…

پاورپوینت مدیریت اطلاعات بازاریابی و اندازه گیری تقاضا (فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دانلود پاورپوینت مدیریت اطلاعات بازاریابی و اندازه گیری تقاضا (فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده) فایل قابل ویرایش…

پاورپوینت بررسی محیط بازاریابی (فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دانلود پاورپوینت بررسی محیط بازاریابی (فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی محیط…

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بازار مصرف کننده و رفتار خریدار (فصل ششم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل بازار مصرف کننده و رفتار خریدار (فصل ششم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده) فایل…

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده) فایل…

پاورپوینت اندازه گیری و پیش بینی تقاضا (فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دانلود پاورپوینت اندازه گیری و پیش بینی تقاضا (فصل هشتم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده) فایل قابل ویرایش دانلود…

پاورپوینت تعيين قسمت بازار و انتخاب بازارهای هدف (فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دانلود پاورپوینت تعيين قسمت بازار و انتخاب بازارهای هدف (فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده) فایل قابل ویرایش…

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف…

پاورپوینت ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان (فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دانلود پاورپوینت ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان (فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده) فایل قابل ویرایش…

پاورپوینت بررسی رفتار یک فروشنده موفق

دانلود پاورپوینت بررسی رفتار یک فروشنده موفق فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی رفتار یک فروشنده موفق , ورد دانلود…

پاورپوینت انگیزش مصرف کننده

دانلود پاورپوینت انگیزش مصرف کننده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت انگیزش مصرف کننده , ورد دانلود پاورپوینت انگیزش مصرف کننده…

پاورپوینت پژوهش های مصرف کننده

دانلود پاورپوینت پژوهش های مصرف کننده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت پژوهش های مصرف کننده , ورد دانلود پاورپوینت پژوهش…

پاورپوینت تصمیم گیری مصرف کننده

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری مصرف کننده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تصمیم گیری مصرف کننده , ورد دانلود پاورپوینت تصمیم…

پاورپوینت شخصیت و رفتار مصرف کننده

دانلود پاورپوینت شخصیت و رفتار مصرف کننده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت شخصیت و رفتار مصرف کننده , ورد دانلود…

پاورپوینت بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی

دانلود پاورپوینت بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی , ورد دانلود…

پاورپوینت بازاریابی عصبی و حسی

دانلود پاورپوینت بازاریابی عصبی و حسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بازاریابی عصبی و حسی , ورد دانلود پاورپوینت بازاریابی…

پاورپوینت بازاریابی مستقیم

دانلود پاورپوینت بازاریابی مستقیم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بازاریابی مستقیم , ورد دانلود پاورپوینت بازاریابی مستقیم دانلود پاورپوینت بازاریابی…

پاورپوینت بازاریابی ورزشی

دانلود پاورپوینت بازاریابی ورزشی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بازاریابی ورزشی , ورد دانلود پاورپوینت بازاریابی ورزشی دانلود پاورپوینت بازاریابی…

پاورپوینت بازاریابی ویروسی

دانلود پاورپوینت بازاریابی ویروسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بازاریابی ویروسی , ورد دانلود پاورپوینت بازاریابی ویروسی دانلود پاورپوینت بازاریابی…

پاورپوینت تعیین قیمت در بازاریابی

دانلود پاورپوینت تعیین قیمت در بازاریابی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تعیین قیمت در بازاریابی , ورد دانلود پاورپوینت تعیین…

پاورپوینت کتاب ده اشتباه نابخشودنی در بازاريابی تألیف فيليپ كاتلر

دانلود پاورپوینت کتاب ده اشتباه نابخشودنی در بازاريابی تألیف فيليپ كاتلر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کتاب ده اشتباه نابخشودنی…

پاورپوینت قیمت گذای در بازارهای بین المللی

دانلود پاورپوینت قیمت گذای در بازارهای بین المللی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت قیمت گذای در بازارهای بین المللی ,…

پاورپوینت مدیریت بازاریابی استراتژیک

دانلود پاورپوینت مدیریت بازاریابی استراتژیک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مدیریت بازاریابی استراتژیک , ورد دانلود پاورپوینت مدیریت بازاریابی استراتژیک…

پاورپوینت آشنایی با سیستم واردات و صادرات

دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم واردات و صادرات فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم واردات و صادرات ,…

پاورپوینت استراتژی های بازاريابی

دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاريابی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاريابی , ورد دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاريابی…

پاورپوینت استراتژی محصول و ارائه محصول جدید در بازاریابی صنعتی

دانلود پاورپوینت استراتژی محصول و ارائه محصول جدید در بازاریابی صنعتی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت استراتژی محصول و ارائه…

پاورپوینت اصول و مفاهیم بازاريابی اجتماعی

دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم بازاريابی اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم بازاريابی اجتماعی , ورد دانلود…

پاورپوینت بازاريابی تک به تک

دانلود پاورپوینت بازاريابی تک به تک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بازاريابی تک به تک , ورد دانلود پاورپوینت بازاريابی…

پاورپوینت بازاریابی تلفنی

دانلود پاورپوینت بازاریابی تلفنی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بازاریابی تلفنی , ورد دانلود پاورپوینت بازاریابی تلفنی دانلود پاورپوینت بازاریابی…

پاورپوینت بازاریابی خدمات با تأکید بر خدمات بانکی

دانلود پاورپوینت بازاریابی خدمات با تأکید بر خدمات بانکی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بازاریابی خدمات با تأکید بر خدمات…

پاورپوینت بازاریابی رابطه مند

دانلود پاورپوینت بازاریابی رابطه مند فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بازاریابی رابطه مند , ورد دانلود پاورپوینت بازاریابی رابطه مند…

پاورپوینت بازاریابی شبکه ای

دانلود پاورپوینت بازاریابی شبکه ای فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بازاریابی شبکه ای , ورد دانلود پاورپوینت بازاریابی شبکه ای…

پاورپوینت بررسی بنچ مارکینگ (Benchmarking)

دانلود پاورپوینت بررسی بنچ مارکینگ (Benchmarking) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی بنچ مارکینگ (Benchmarking) , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت استراتژی های رقابتی و تكنيک ‌های تحليل صنعت و رقبا

دانلود پاورپوینت استراتژی های رقابتی و تكنيک ‌های تحليل صنعت و رقبا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت استراتژی های رقابتی…

ترجمه مقاله مصرف غذای ارگانیک از روی اشتیاق

ترجمه مقاله مصرف غذای ارگانیک از روی اشتیاق فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله مصرف غذای ارگانیک از روی اشتیاق ,…

ترجمه مقاله اصول بازاریابی رسانه های اجتماعی

ترجمه مقاله اصول بازاریابی رسانه های اجتماعی فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله اصول بازاریابی رسانه های اجتماعی , ورد ترجمه…

ترجمه مقاله نقش بازاریابی رسانه ای دیجیتالی و اجتماعی در رفتار مشتری

ترجمه مقاله نقش بازاریابی رسانه ای دیجیتالی و اجتماعی در رفتار مشتری فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله نقش بازاریابی رسانه…

گزارش كارآموزی راهكارهای افزایش فروش بازاریابی در شرکت تاژ

گزارش كارآموزی راهكارهای افزایش فروش بازاریابی در شرکت تاژ فایل قابل ویرایش گزارش كارآموزی راهكارهای افزایش فروش بازاریابی در شرکت…

پاورپوینت بررسی کلیات بازاریابی بین المللی

دانلود پاورپوینت بررسی کلیات بازاریابی بین المللی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی کلیات بازاریابی بین المللی , ورد دانلود…

پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس و دکتر عبدالحمید ابراهیمی فایل قابل ویرایش دانلود…

پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق 2

دانلود پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق 2 فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی بازاریابی خلاق 2 , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت راهنمای بازاریابی، تجارت برنج

دانلود پاورپوینت راهنمای بازاریابی، تجارت برنج فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت راهنمای بازاریابی، تجارت برنج , ورد دانلود پاورپوینت راهنمای…

پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید

دانلود پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید , ورد دانلود…

پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی

دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار-…