دسته: اتوکد

متره کامل ساختمان 125 متری 5 طبقه به همراه فایل اتوکد

متره کامل ساختمان 125 متری 5 طبقه به همراه فایل اتوکد فایل قابل ویرایش متره کامل ساختمان 125 متری 5…

متره کامل ساختمان 144 متری 4 طبقه به همراه فایل اتوکد

متره کامل ساختمان 144 متری 4 طبقه به همراه فایل اتوکد فایل قابل ویرایش متره کامل ساختمان 144 متری 4…

متره کامل ساختمان 170 متری 2 طبقه به همراه فایل اتوکد

متره کامل ساختمان 170 متری 2 طبقه به همراه فایل اتوکد فایل قابل ویرایش متره کامل ساختمان 170 متری 2…

متره کامل ساختمان 290 متری 4 طبقه به همراه فایل اتوکد

متره کامل ساختمان 290 متری 4 طبقه به همراه فایل اتوکد فایل قابل ویرایش متره کامل ساختمان 290 متری 4…

متره کامل ساختمان 350 متری 5 طبقه به همراه فایل اتوکد

متره کامل ساختمان 350 متری 5 طبقه به همراه فایل اتوکد فایل قابل ویرایش متره کامل ساختمان 350 متری 5…

متره کامل ساختمان دو طبقه 230 مترمربع به همراه فایل اتوکد

متره کامل ساختمان دو طبقه 230 مترمربع به همراه فایل اتوکد فایل قابل ویرایش متره کامل ساختمان دو طبقه 230…

فایل اتوکدی خانه بهزادیان

فایل اتوکدی خانه بهزادیان فایل قابل ویرایش فایل اتوکدی خانه بهزادیان , ورد فایل اتوکدی خانه بهزادیان فایل اتوکدی خانه…

فایل اتوکدی خانه فاضلی

فایل اتوکدی خانه فاضلی فایل قابل ویرایش فایل اتوکدی خانه فاضلی , ورد فایل اتوکدی خانه فاضلی فایل اتوکدی خانه…

فایل اتوکدی و توضیحات مرمت و احیاء مسجد فرح آباد ساری

فایل اتوکدی و توضیحات مرمت و احیاء مسجد فرح آباد ساری فایل قابل ویرایش فایل اتوکدی و توضیحات مرمت و…

فایل اتوکدی منزل مسكونی قیافه در خیابان شیرازی

فایل اتوکدی منزل مسكونی قیافه در خیابان شیرازی فایل قابل ویرایش فایل اتوکدی منزل مسكونی قیافه در خیابان شیرازی ,…

برداشت اتوکدی خانه طبسی ها به همراه توضیحات مرمتی

برداشت اتوکدی خانه طبسی ها به همراه توضیحات مرمتی فایل قابل ویرایش برداشت اتوکدی خانه طبسی ها به همراه توضیحات…

فایل اتوکدی حمام گذر نو کاشان

فایل اتوکدی حمام گذر نو کاشان فایل قابل ویرایش فایل اتوکدی حمام گذر نو کاشان , ورد فایل اتوکدی حمام…

فایل اتوکدی حمام فین کاشان

فایل اتوکدی حمام فین کاشان فایل قابل ویرایش فایل اتوکدی حمام فین کاشان , ورد فایل اتوکدی حمام فین کاشان…

فایل اتوکدی حمام خانلق خراسان شمالی

فایل اتوکدی حمام خانلق خراسان شمالی فایل قابل ویرایش فایل اتوکدی حمام خانلق خراسان شمالی , ورد فایل اتوکدی حمام…

نقشه های اتوکدی آپارتمان4 طبقه، هرطبقه 4 واحده، نمونه دوم

نقشه های اتوکدی آپارتمان4 طبقه، هرطبقه 4 واحده، نمونه دوم فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی آپارتمان4 طبقه، هرطبقه 4…

نقشه های اتوکدی آپارتمان4 طبقه.هرطبقه 4 واحده، نمونه سوم

نقشه های اتوکدی آپارتمان4 طبقه.هرطبقه 4 واحده، نمونه سوم فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی آپارتمان4 طبقه.هرطبقه 4 واحده، نمونه…

نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه اول

نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه اول فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه…

نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه دوم

نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه دوم فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه…

نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه سوم

نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه سوم فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه…

نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه چهارم

نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه چهارم فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه…

نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای – نمونه پنجم

نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای – نمونه پنجم فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2…

نقشه های اتوکدی مسکونی4 واحده، تیپ 3 طبقه ای با پارکینگ با اسکلت بتنی _نمونه1

نقشه های اتوکدی مسکونی4 واحده، تیپ 3 طبقه ای با پارکینگ با اسکلت بتنی _نمونه1 فایل قابل ویرایش نقشه های…

نقشه های اتوکدی مسکونی 4 واحده، تیپ3طبقه ای+پارکینگ با اسکلت بتنی، نمونه2

نقشه های اتوکدی مسکونی 4 واحده، تیپ3طبقه ای+پارکینگ با اسکلت بتنی، نمونه2 فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی مسکونی 4…

نقشه های اتوکدی مسکونی 4 واحده، تیپ3طبقه ای+پارکینگ با اسکلت بتنی، نمونه3

نقشه های اتوکدی مسکونی 4 واحده، تیپ3طبقه ای+پارکینگ با اسکلت بتنی، نمونه3 فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی مسکونی 4…

محوطه سازی و نقشه های اتوکدی فرهنگسرا

محوطه سازی و نقشه های اتوکدی فرهنگسرا فایل قابل ویرایش محوطه سازی و نقشه های اتوکدی فرهنگسرا , ورد محوطه…

پلان اتوکد 2 نمونه بیمارستان همراه با پرسپکتیو(3d cad) یکی از بیمارستان ها

پلان اتوکد 2 نمونه بیمارستان همراه با پرسپکتیو(3d cad) یکی از بیمارستان ها فایل قابل ویرایش پلان اتوکد 2 نمونه…

پلان اتوکد ایستگاه راه آهن

پلان اتوکد ایستگاه راه آهن فایل قابل ویرایش پلان اتوکد ایستگاه راه آهن , ورد پلان اتوکد ایستگاه راه آهن…

نقشه های اتوکدی فرهنگسرای 2 طبقه ای دارای لابی

نقشه های اتوکدی فرهنگسرای 2 طبقه ای دارای لابی فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی فرهنگسرای 2 طبقه ای دارای…

نقشه های اتوکدی آپارتمان 4 طبقه، هرطبقه 4 واحده، نمونه اول

نقشه های اتوکدی آپارتمان 4 طبقه، هرطبقه 4 واحده، نمونه اول فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی آپارتمان 4 طبقه،…

نقشه اتوکدی روستای کندر

نقشه اتوکدی روستای کندر فایل قابل ویرایش نقشه اتوکدی روستای کندر , ورد نقشه اتوکدی روستای کندر نقشه اتوکدی روستای…

طرح پیشنهادی پارک و خانه روستایی و مرکز توریستی روستای یله گنبد استان قزوین

طرح پیشنهادی پارک و خانه روستایی و مرکز توریستی روستای یله گنبد استان قزوین فایل قابل ویرایش طرح پیشنهادی پارک…

نقشه اتوکدی روستای یله گنبد استان قزوین

نقشه اتوکدی روستای یله گنبد استان قزوین فایل قابل ویرایش نقشه اتوکدی روستای یله گنبد استان قزوین , ورد نقشه…

پلان اتوکد تیپ طبقاتی ساختمان 3 طبقه با پارکینگ درس طراحی صنعتی

پلان اتوکد تیپ طبقاتی ساختمان 3 طبقه با پارکینگ درس طراحی صنعتی فایل قابل ویرایش پلان اتوکد تیپ طبقاتی ساختمان…

فایل اتوکد عناصر و جزئیات ساختمان یک طبقه با زیر زمین

فایل اتوکد عناصر و جزئیات ساختمان یک طبقه با زیر زمین فایل قابل ویرایش فایل اتوکد عناصر و جزئیات ساختمان…

نقشه های اتوکدی روستای زرگر

نقشه های اتوکدی روستای زرگر فایل قابل ویرایش نقشه های اتوکدی روستای زرگر , ورد نقشه های اتوکدی روستای زرگر…