آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم

دانلود آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم

فایل قابل ویرایش آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم , ورد آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم

      آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم,دانلود آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم

توضیحات مختصر در مورد آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم

آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم

آموزش-پژوهی-معلم-ششم-ابتدایی-بر-طرف-نمودن-اختلال-یاد-گیری-ریاضی-در-دانش-آموزم-در-پایه-ششم

آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم

نمونه ای کامل و آماده با فرمت ورد و قابل ویرایش

 خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است.تیم تخصصی ما اصالت آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

سرفصلهای موجود در آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی به قرار زیر است :

 • عنوان مطلب پیرامون قضیه بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • سرآغاز سخن پیرامون قضیه بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • دیباچه پیرامون قضیه  بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • درک مشکل پیرامون قضیه بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • بررسی بیشتر در رابطه با بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • ارائه مستندات پیرامون بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • پیش بینی نتایج در مورد بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • راهکارها پیرامون قضیه بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم
 • رفرنس و منبع مورد استفاده بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم

آنچه پیوست این فایل علاوه بر فایل اصلی وجود دارد عبارت است از :

 • معرفی موقعیت (تحلیل موقعیت)
 • توصیف
  استنباط
 • بازنگری
 • بررسی مشکلات موجود
 • قضاوت و مسئله یابی(بررسی تفاوت بین انتظارات و سطح مطلوب یا وضعیت موجود بررسی شده)
 • تبیین مساله شناسایی شده: (به همراه دلایل و مستندات آن و دانش پشتیبان)
 • راه حل ها یا ایده های انتخابی آموزش پژوهی
 • ایده یا راه حل انتخابی، دلایل و مستندات آن
 • تدوین طرح اجرایی
 • هدف / اهداف اجرای ایده و یا راه حل
 • نیازهای مخاطبان طرح
 • منابع و مواد و رسانه های مورد نیاز
 • گام های اجرای طرح آموزش پژوهی
 • معیارهای موفقیت برنامه
 • گزارش اجرای ایده و ارزشیابی طرح
 • زمان و مکان اجرای طرح
 • گزارش روایی از اجرای طرح
 • توصیف
 • استنباط
 • بازنگری
 • قضاوت
 • بازخوردهای دانش آموزان و تفسیر آن
 • خود ارزیابی کلی(طراحی و اجرای طرح و ایده)
 • منابع و ماخذ

آموزش پژوهی کاملا بر اساس فرم های پیوست ۲ و ۳ دانشگاه فرهنگیان و دانشجویان ماده ۲۸ می باشد.

مقدمه
آموزش درست ریاضی را چه از نظر ایجاد تفکر ریاضی به منزله «تحول فرهنگی» و
چه به لحاظ تفکر منطقی به منزله «تحول سیاسی و عدم وابستگی» و چه به لحاظ
بهره‌وری مناسب به منزله «تحول اقتصادی» که نتایج آن در واقع تبدیل نیروی
انسانی به سرمایه‌های انسانی «بهره‌‌وری بهینه» خود نیازمند دو عامل مهم
آموزش و انگیزش در راستای اهداف بهینه اجتماعی می‌باشد البته آموزش به حد
کافی به جامعه در زمنیه‌های مختلف داده شده اما چون ایجاد انگیزه وجود
نداشته آموزش نتوانسته کاربرد داشته باشد.برای ایجاد انگیزش در زمینه
ریاضیات نیاز به رقابت و رقابت‌پذیر دانش‌آموزان می‌باشد که این رقابت شکل
ناسالم به خود گرفته و آموزش از مسیر درست خود منحرف شده در این راستا برای
رسیدن به اهداف صحیح می‌توان ابتدا فرهنگ‌سازی مناسب نمود تا جلوی اتلاف
سرمایه‌های خانوادگی را گرفت و با دادن اطلاعات درست به دانش‌آموزان و
خانواده‌ها و یک اطلاع‌رسانی درست و متحول شدن نظام آموزشی نه در حد یک حرف
بلکه تحولی مبنایی و پایه‌ای به راهکارهای درست‌تر و معقول‌تری دست یابیم.
اما سؤال مهمی که مطرح می‌باشد آن است که، چرا عده­ی کمی از دانش‌آموزان
به درس ریاضی علاقه­مند می باشند؟ چرا نتایج ارزش­یابی درس ریاضی اغلب
فراگیران رضایت بخش نمی باشد؟ چرا بعضی از دانش‌آموزان در زنگ ریاضی دچار
اضطراب و نگرانی می‌شوند؟ چرا بعضی از آموزگاران در تدریس این درس موفقیّت
چندانی ندارند؟ به راستی دلیل این ناکامی‌ها چیست و عوامل آن کدامند؟
بی­شک، مهم ترین عاملی که در موفقیت یا ناکامی برخی از معلمان در تدریس
ریاضی ، نقش بسزایی دارد، مربوط به روش آنان در علاقه مند کردن دانش‌آموزان
به درس یاد شده و چگونگی ایجاد انگیزه و ارائه مطالب درسی به آنان
می‌باشد. بر این اساس، عنوان آموزش پژوهی حاضر این است: « چگونه توانستم
اختلال یاد گیری ریاضی را در دانش آموزم میکائیل . در پایه ششم برطرف
نمایم؟» و هدف اصلی آن، ایجاد انگیزه و افزایش علاقه در دانش‌آموز یاد شده
نسبت به درس ریاضی و انجام فعالیت های عملکردی آن و پیشرفت فراگیران در
آزمون های مداد-کاغذی درس مورد نظر می باشد. از سوی دیگر، این تحقیق در پی
آن بود تا علاوه بر افزایش علاقه‌مندی دانش‌آموزان به درس ریاضی، میزان
مهارت آنان را نیز در انجام آزمون‌های عملکردی و فعالیت‌های خارج از مدرسه،
ارتقا بخشم. هم چنین سعی بر آن داشتم تا میزان کاربرد مفاهیم ریاضی را در
زندگی روزمره ی فراگیران افزایش داده، و به دلیل تلفیق درس یادشده با سایر
دروس، موفقیت دانش‌آموزان در یادگیری درس­های دیگر را نیز امکان پذیر سازد.
پیشرفتهای سریع و همه جانبه علوم و تکنولوژی و تحولات عظیم اقتصادی و
گسترش بی‌سابقه ارتباطات دیگر دانشهای بشری در قرن بیستم و به ویژه در نیمه
دوم آن، مسائل جدیدی را مطرح ساخته است.
در واقع آشنایی جدی با علوم
کاربردی- فنی و گاه نظری (محض) امروزی بدون داشتن درک صحیح از مباحث
ریاضیات امری دشوار و در واقع محال است. دراین صورت چگونه می‌توان از
خلاقیتها و رشد و باروری استعدادهای دانش‌آموزان حمایتی همه جانبه داشت چرا
که بارها در سطح مدارس دیده شده است که بعضی از دانش‌آموزان به ایده‌ها و
مسائل جدیدی دست می‌یابند یا در زمینه یک مسئله علمی، نظری جدید دارند اما
به این نظرات توجه خاصی نمی‌شود.هر معلمی که عهده‌دار تدریس ریاضی است یکی
از ضروریات کار او واقف بودن به آسیب‌های آموزشی ریاضی می‌باشد تا بتواند
اهداف آموزشی و مفاهیم پیچیده ریاضی را روشن‌تر و ملموس‌تر به دانش‌آموزان
انتقال دهد و آنان را فعال‌تر وارد شبکه بازی با موجودات ریاضی نماید.معلم
پس از تغییر محتوای آموزشی و درک موقعیت زمان و مکان و ویژگی‌های یادگیرنده
با اعتماد به نفس و اطمینان بیشتری در امر آموزشی می‌تواند بر چالشهای
موجود فائق آید.

دانلود فایل

 

آموزش پژوهی معلم ششم ابتدایی بر طرف نمودن اختلال یاد گیری ریاضی در دانش آموزم در پایه ششم

Author: mp3-sound.ir