Category: پرسشنامه

دانلود دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007   دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)  لوتانز 2007 در 3 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.توضیحات کوتاه از متن:برای سنجش سرمایه روانی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی PCQ استفاده شد (لوتانز، 2007). این پرسشنامه […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی   دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلیدانلود پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) در 6 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.توضیحات کوتاه از متن:بي ترديد يكي از رايج ترين ابزارهاي اندازه گيري رضايت شغلي، شاخص توصيف كننده شغل (JDI) […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، 1393)   دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، 1393)دانلود پرسشنامه سواد سلامت (منتظری و همکاران، 1393) در 5 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.توضیحات کوتاه از متن:معرفی پرسشنامهپرسشنامه سواد سلامت توسط منتظری و همکاران در سال […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)   دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت) در 6 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.توضیحات کوتاه از متن:هدف: ارزیابی عملکرد سازمانی و ابعاد آن (توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، 1990)   دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، 1990)دانلود پرسشنامه مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی، 1990) در 6 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.توضیحات کوتاه از متن:مقدمه و تعریفارتباط فرآيندی پیچیده است. سازمان به عنوان يك نهاد اجتماعي نيازمند […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI 2008   دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI 2008دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI 2008 در 4 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.توضیحات کوتاه از متن:هوش معنوی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر پژوهش‌های بسیاری را به خصوص در […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989   دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989 در 2 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.توضیحات کوتاه از متن:در اين پژوهش براي سنجش عزت […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود دانلود پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)   دانلود پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)دانلود پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2) در 19 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.توضیحات کوتاه از متن:اين سياهه، يك مقياس مداد كاغذي  است كه براي گروه سني 30-16 […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963   دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963دانلود پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963 در 7 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.توضیحات کوتاه از متن:پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت، شامل 21 جمله است که به آزمودني ارائه مي شود […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود دانلود پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا   دانلود پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرادانلود پرسشنامه  دانلود پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا در 2 صفحه در قالب pdf، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.توضیحات کوتاه از متن:هدف:سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن […]

مشاهده و دانلود مطلب