Category: مدیریت

دانلود بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری   بررسی اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری تحقیق حاضر با عنوان اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگریاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 119صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی   اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی تحقیق حاضر با عنوان اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد   بررسی اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود   بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 189صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی   بررسی تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی حقیق حاضر با عنوان بررسی تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل ونقل دریایی بنادر جنوبی کشور   بررسی ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل ونقل دریایی بنادر جنوبی کشور تحقیق حاضر با عنوان ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل ونقل دریایی بنادر جنوبی کشور از سری تحقیق های رشته […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا   بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 103صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی   ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی تحقیق حاضر با عنوانارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب مناسبترین تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان از سری تحقیق های رشته مدیریت […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پروژه بررسی ارائه مدل بهینه برای اگزیم بانک ایران   پروژه بررسی ارائه مدل بهینه برای اگزیم بانک ایرانتحقیق حاضر با عنوانارائه مدل بهینه برای اگزیم بانک ایران از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در167  صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی   ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی تحقیق حاضر با عنوانبررسی ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی از سری تحقیق های […]

مشاهده و دانلود مطلب