Category: مدیریت

دانلود بررسی ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران   بررسی ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران تحقیق حاضر با عنوان ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 137 صفحه با فرمت […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی   بررسی دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی تحقیق حاضر با عنوان بررسی دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا   بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی   بررسی ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی حقیق حاضر با عنوان  ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 117 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن   بررسی ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی متوازن  از سری تحقیق های […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی   بررسی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی تحقیق حاضر با عنوان  بررسی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران  با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان   بررسی ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان حقیق حاضر با عنوانارزیابی  عوامل  استقرار مدارس  هوشمند  از دیدگاه  مدیران و دانش آموزان  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 101 صفحه با فرمت Word […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه   ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 162 صفحه با فرمت Word […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه   اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه حقیق حاضر با عنوان اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان   بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان حقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 149صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی […]

مشاهده و دانلود مطلب