Category: مدیریت

دانلود ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی   ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی تحقیق حاضر با عنوان ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی(مطالعه موردی شهرداری های استان آدربایجان غربی) از […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار   تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تحقیق حاضر با عنوان تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت   بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 142صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود ارائه ی مدل برنامه ريزی استراتژيک برای جاذبه های گردشگری   ارائه ی مدل برنامه ريزی استراتژيک برای جاذبه های گردشگری تحقیق حاضر با عنوانارائه ی مدل برنامه ريزی استراتژيک برای جاذبه های گردشگریاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در187صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی تاثیر ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل   بررسی تاثیر ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 113صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین   بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود تأثير رفتار شهروندي سازماني در ارتقاء هوش سازماني   تأثير رفتار شهروندي سازماني در ارتقاء هوش سازماني تحقیق حاضر با عنوان تأثير رفتار شهروندي سازماني در ارتقاء هوش سازماني از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 144 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7   ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7 تحقیق حاضر با عنوانارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7 از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در114صفحه با فرمت Word (قابل […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاهها   بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاهها تحقیق حاضر با عنوان بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاهها  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 83صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود تاثير كاربرد تكنولوژ‍ي اطلاعات بر عملکرد سازمان تامين اجتماعي   تاثير كاربرد تكنولوژ‍ي اطلاعات بر عملکرد سازمان تامين اجتماعي تحقیق حاضر با عنوان تاثير كاربرد تكنولوژ‍ي اطلاعات بر عملکرد سازمان تامين اجتماعي   از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 138 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش […]

مشاهده و دانلود مطلب