Category: مدیریت

دانلود ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی   ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی تحقیق حاضر با عنوانبررسی ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی از سری تحقیق های […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD   ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD تحقیق حاضر با عنوان اارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس   بررسی ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوستحقیق حاضر با عنوان ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL  و VIKOR در محیط فازی از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در115صفحه با […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي   تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک هاي مردمي تحقیق حاضر با عنوان تأثير عملکرد مديران کميته امداد امام خميني(ره) استان مرکزي در جلب مشارکت ها و کمک […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند   بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 112صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی   ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی تحقیق حاضر با عنوان ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی(مطالعه موردی شهرداری های استان آدربایجان غربی) از […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار   تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تحقیق حاضر با عنوان تاثير سرمايه فکري و تصميمات سرمايه گذاري بر عملکرد مالي بانک هاي پذيرفته […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت   بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 142صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود ارائه ی مدل برنامه ريزی استراتژيک برای جاذبه های گردشگری   ارائه ی مدل برنامه ريزی استراتژيک برای جاذبه های گردشگری تحقیق حاضر با عنوانارائه ی مدل برنامه ريزی استراتژيک برای جاذبه های گردشگریاز سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در187صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود بررسی تاثیر ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل   بررسی تاثیر ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ابزار ترفیعی (تبلیغات) بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 113صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده […]

مشاهده و دانلود مطلب