Category: زیست شناسی

دانلود تحقیق بررسی قانون حفاظت محیط زیست   تحقیق بررسی قانون حفاظت محیط زیست دانلود تحقیق بررسی قانون حفاظت محیط زیست  در 16 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. قسمتهایی از متن: مقدمهحفظ محیط زیست، پاسخ به یکی از نیازهای امروز جامعه برای نگاهداری بیش‌تر از محیط […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود تصفیه بیولوژیکی آب و فاضلاب   تصفیه بیولوژیکی آب و فاضلابپروژه تصفیه بیولوژیکی آب و فاضلاب در حجم 82 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: چکیده : آبهای مصرف شده در زندگی روزمره به طریق مختلف به منابع اولیه خود باز می گردند اما بدلیل تغییر […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت درمورد شیمی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع: بررسی اجمالی گروه ها   پاورپوینت درمورد شیمی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع: بررسی اجمالی گروه ها مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد شیمی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع: بررسی اجمالی گروه هاقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 25 محتویاتویژگی های گروهی عنصرهافلز هانا فلز هاشبه فلز هاویژگی […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت درمورد گیاه,ساقه و ریشه گیاهان   پاورپوینت درمورد گیاه,ساقه و ریشه گیاهان مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد گیاه,ساقه و ریشه گیاهانقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 9محتویاتبرش ساقه و ریشه در گیاهان علفیمناطق مریستمیمریستم راسیحفاظتبافت های حاصل از تقسیم مریستم هابافت زمینه ایبافت هادیپایانقسمتی از پاورپوینتبرش ساقه و ریشه در گیاهان علفی  1- روپوست: پوشاننده سطح                         […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت درمورد زنگ علوم   پاورپوینت درمورد زنگ علوممشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد زنگ علوم قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 26 محتویات اصول روش علمی:•مشاهده                               مشاهده يعني جمع آوري اطلاعات با استفاده از اندامهاي حسي  مشاهده ای علمی است که دقیق و هدفمند باشد          •طرح مسئله در مورد آن از […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت جنسیت و انواع آن   پاورپوینت جنسیت و انواع آن مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت جنسیت و انواع آنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 35محتویاتجنسیت و انواع آننسبت جنسیمهمترین ژن ها و ترکیبات تعیین کننده جنسیتتمایز گنادها و دیگر اندام های تولید مثلیتمایز گنادها و دیگر اندام های تولید مثلیتمایز گنادها و دیگر اندام های تولید مثلیناهنجاری […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت سلول و اندامكهاي داخل سلول   پاورپوینت سلول و اندامكهاي داخل سلول مشخثات فایلعنوان: پاورپوینت سلول و اندامكهاي داخل سلول قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 41محتویاتسلولسیتوپلاسماندامکهای داخل سلوليهستههستكغشاء سلوليساختار غشاء سلولانتشار عوامل موثر بر سرعت انتشارانتشار تسهيل شدهانتخابي نسبیآندوسيتوزاگزوسيتوزحركت سلوليتقسيم مايعات و . . . . .قسمتی از پاورپوینتسیتوپلاسم•به مجموعه ذرات و اندامكهاي داخل سلول اصطلاحا […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت انواع پرتوهای یونیزان(ساختار اتم)   پاورپوینت انواع پرتوهای یونیزان(ساختار اتم) مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت انواع پرتوهای یونیزان(ساختار اتم)قالب بندی: پارپوینتتعداد اسلاید: 41محتویاتساختار اتمپایداری وناپایداری اتم هابمب اتمیامواج یونیزان وغیر یونیزانذرات آلفانوترونها امواج گاما و ایکسپرتوهای گامادوزیمترهای فردیانواع دوزیمترپرتوسنج هاتفاوت ‘  آلودگی ‘  و ‘  مواجهه ‘مواجهه یا Exposure و . . . . . . .قسمتی […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت کربوهیدراتها   پاورپوینت کربوهیدراتهامشخصات فایل عنوان: پاورپوینت کربوهیدراتها قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 42 محتویات قسمتی از پاورپوینت کربوهیدراتها (گلیکانها): دارای ساختار پایه ای به صورت زیر هستند مونوساکاریدها: قندهای ساده با چندین گروه OH. بر اساس تعداد کربن به تریوز، تتروز، پنتوز، هگزوز … دی ساکاریدها: از دو مونوساکارید که به صورت […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت درمورد ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ(علوم هفتم)   پاورپوینت درمورد ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ(علوم هفتم) مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 19vﻣﻮادي ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ، ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟ دو دﺳﺘﻪ ؛اﻟﻒ ) ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ازﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ . […]

مشاهده و دانلود مطلب