Category: زمین شناسی

دانلود پاورپوینت درمورد صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن ( اثر phو نمک )   پاورپوینت درمورد صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن ( اثر phو نمک ) مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد صمغ کتیرا وخواص رئولوژیکی آن ( اثر phو نمک )قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 25فهرست مطالب:صمغ هاکتیراخصوصیات رئولوژیکی کتیراگرانروی ظاهری کتیرااثر بر هم کنش های نشاسته- […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت درمورد ماه   پاورپوینت درمورد ماهمشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد ماه قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 37 محتویات ماه زمين سطح تاریک و روشن ماه تصویری که ما از ماه می بینیم! ماه چگونه به وجود آمده؟ چرا ماه تيره و روشن است؟ مدار ماه خسوف اندازه جرم و جاذبه دما جو ماريا […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت درمورد منگنز و کروم   پاورپوینت درمورد منگنز و کروممشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد منگنز و کروم قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 18 محتویات منگنز  جذب ، انتقال ، ذخیره و دفع عملکرد DRI منابع غذایی و دریافت کمبود مسمومیت کروم جذب ، انتقال ، ذخیره و دفع عملکرد منابع غذایی و دریافت […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت سختی گیر رزینی   پاورپوینت سختی گیر رزینیمشخصات فایل عنوان: پاورپوینت سختی گیر رزینی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 22 محتویات    فهرست مطالب:— مفهوم سختي آب— سختي موقت آب—سختي دائم—مبادله كننده يوني—دستگاه سختی گیر—مشخصات فنی سختی گیر—روش احياء سختيگير با شير چند راهه—موارد کاربرد سختی گیرها—طريقه محاسبه قسمتی از پاورپوینتمفهوم سختي آب […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت مبحث از معدن تا خانه (علوم هفتم)   پاورپوینت مبحث از معدن تا خانه (علوم هفتم) مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مبحث  از معدن تا خانه (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 23نکته : ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪüﻧﮑﺘﻪ : ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم)   پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم) مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت سفر آب روی زمین(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 20آب در طبیعت به هر سه شکل ماده(مایع . جامد. گاز) دیده می شود.آب کره: مجموعه آب های موجود در طبیعت آب کره گفته می شود. (75% سطح کره زمین)این […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم)   پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 17آب های زیر زمینیآب های زیر زمینی از اهمیت زیادی برای ما برخوردارند زیرا در حالی که یخچال ها بزرگترین ذخیره ی آب شیرین هستند و آب های زیرزمینی در […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم)   پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین (علوم هفتم) مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مبحث  سفره آب روی زمین (علوم هفتم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 57نکته : آب ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ . ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪﭼﺮا ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آب در […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت آتشفشان ها   پاورپوینت آتشفشان ها مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت آتشفشان هاقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 6قسمتی از پاورپوینتعوامل تعیین کننده ماهیت انفجاری یا غیر انفجاری آتشفشان:•میزان آب بالا که باعث ایجاد فشار گاز (بخار آب) در زیر دهانه می شود.•میزان سیلیس بالا که باعث افزایش گرانروی مذاب و در نتیجه خروج آهسته مذاب از […]

مشاهده و دانلود مطلب

دانلود پاورپوینت فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده   پاورپوینت فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگون شدهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:22قسمتی از پاورپوینتتعریف دگرگونی:  مجموعه فرایندهایی  که تحت شرایط خاص، ساختمان و ترکیب کانی شناسی سنگ را تغییر داده و                                 در حالت جامد                                       سنگ جدیدی (موسوم به سنگ دگرگونی) به […]

مشاهده و دانلود مطلب