Category: ریاضی و آمار

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی با عنوان كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) كارایی ارزشی ,تصمیم گیرنده(DM) ,تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) ,اندازه گیری كارایی واحدهای تصمیم گیرنده ,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی ,كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) ,خرید پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی ,سیستم همکاری […]

مشاهده و دانلود مطلب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی با عنوان مساله زمانبندی و حل آن با استفاده از رنگ‌آمیزی گراف‌ها زمانبندی با استفاده از نظریه گراف‌ها ,نظریه گراف‌ها ,زمانبندی كلاس ,زمانبندی امتحانات ,رنگ‌آمیزی گراف‌ها ,مدلسازی مساله زمانبندی ,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی با عنوان مساله زمانبندی و حل آن با استفاده از رنگ‌آمیزی […]

مشاهده و دانلود مطلب